Celní služby

 • Intrastat (přijetí a odeslání)
 • Celní sklady
 • Zpracování žádostí AEO, EORI, ZJP, elektronická komunikace s CÚ, režimy s hospodářským účinkem, zboží dvojího použití, zvláštní režimy, atd.
 • Licence (komunikace s SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, s MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, povolení pro speciální zboží atd
 • Preference
 • Celní sazebník (TARIC)
 • Licence (komunikace s SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, s MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu, povolení pro speciální zboží atd.
 • Incoterms (soubor pravidel mezinárodní přepravy)

 

Služby O&K zajišťují pro firmy a podnikatele kompletní zpracování a předkládání výkazů INTRASTAT v elektronické podobě pro příslušný celní úřad.

INTRASTAT-CZ je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004. Po vstupu do EU nahradil provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské unie. Sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evropské unie při vnitrounijním obchodu.

 • Povinnost vykazovat data pro Intrastat mají všechny subjekty v ČR (registrované k DPH), které v předešlém roce odeslaly nebo přijaly zboží z jiného členského státu EU v hodnotě přesahující částku 12 mil. Kč. Povinnost vykazovat Intrastat mají také v tomto roce subjekty, které přesáhly limit 12 mil. Kč od začátku tohoto kalendářního roku, zvlášť za přijetí nebo za odeslání zboží.
 • V měsíci, kdy byl dosažen tento limit, se musí subjekt zaregistrovat k podávání hlášení na svém místně příslušném celním úřadě a podat první měsíční hlášení. Tím se z ní stává zpravodajská jednotka.
 • Za měsíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, je povinna předat příslušnému celnímu úřadu negativní hlášení.
 • Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT nevzniká osobě, která nemá povinnost podávat přiznání k DPH.
 • Výkaz může za firmu vyplnit a odeslat jiný subjekt jako její zástupce.

Výhody externího zpracování.

 •  Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU a snížení nákladů na školení této síly.
 • Jsme již v předstihu proškoleni v oblasti zpracovávání evidence a změn legislativy.
 • Sledování změn celního zařazení TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.
 • Přebíráme odpovědnosti za správné a včasné podání hlášení.
 • Úspora softwarové vybavení pro INTRASTAT a jeho aktualizací.
 • Konzultace v oblasti INTRASTATU pro klienty zdarma