Základní ceník celních služeb

 

Položka Cena *
Zastupování při celním řízení 700 Kč/řízení
Zpracování žádostí AEO, celní sklady, preference, ZJP, zvláštní režimy,  režimy s hospodářským účinkem, elektronická komunikace, dvojí užití, INCOTERMS (soubor pravidel pro mezinárodní přepravu), atd. Smluvní cena (dle náročnosti)
Zpracování licencí Smluvní cena (dle náročnosti)
Registrace EORI 3000 Kč
Celní sazebník EU (Taric) Smluvní cena (dle náročnosti)
Komunikace s SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost), MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) aj. 600 Kč/započatá hodina
Další služby deklarace zde neuvedené 450 Kč/započatá hodina

Základní ceník vedení Intrastatu

 

Položka Cena *
Měsíční výkaz přijetí zboží v rámci EU 500 Kč/měsíc
Za řádek na podkladu (vaší faktuře) 50 Kč/řádek
Měsíční výkaz odeslání zboží v rámci EU 500 Kč/měsíc
Za řádek na podkladu (vaší faktuře) 50 Kč/řádek
Negativní hlášení 300 Kč/hlášení
Odeslání dat celní správě (InstatOnline) v ceně

Základní ceník účetních služeb

 

Účetnictví (plátci DPH) Cena *
Měsíční paušál – (30 dokladů* v ceně) 1000 Kč
Měsíční paušál – (70 dokladů* v ceně) 2.000 Kč
Měsíční paušál – (170 dokladů* v ceně) 4.000 Kč
Sazba za doklad nad rámec paušálu 25 Kč
   
Bankovní výpis – sazba za položku 10 Kč

 

Daňová evidence (živnostníci) Cena *
Minimální měsíční paušál 500 Kč
Položka peněžního deníku 15 Kč

 

Mzdová agenda Cena *
Zaměstnanec HPP – běžná měsíční agenda 150 Kč
Zaměstnanci na DPP (bez odvodů pojištění) 100 Kč
Registrace nového zaměstnance 200 Kč

 

Výkazy plátců DPH Cena *
Přiznání k DPH 100 Kč
Kontrolní hlášení 50 Kč
Souhrnné hlášení 150 Kč
Žádost o dobrovolnou registraci k DPH 750 Kč

 

Zpracování daňových přiznání Cena *
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikatel 600 Kč
Přiznání k dani z příjmů OSVČ 1500 Kč
Daň z příjmů právnických osob 5000 Kč
   
Silniční daň / auto 200 Kč
Zpracování daně ze závislé činnosti / srážkové daně 250 Kč

 

* Ceny jsou uváděny bez DPH